ritim

Boyuut: 75 x 75 cm, Tarih: 2012, Tuval Üzeri Yağlıboya, T. C. Cumhurbaşkanlığı Koleksiyonu