soyut kompozisyon 08

soyut kompozisyon 08

Boyut: 104 x 79 cm, Tarih: 2016, Teknik: MDF Panel üzeri Yağlı boya

İlgili Kurum: İstanbul Sanat Evi lisansıyla Canvastar

Tablolarda kurumumuz tarafından satış yetki belgesi sunulmaktadır. Bu belge sayesinde tablo ilgili koleksiyonere lisanslanmaktadır.

Tablonun herhangi dış bir müdahale olmaksızın (rutubetli ortamda bulundurma ve aşırı güneşe maruz kalması hariç) deforme olması gibi durumlarda, kurum gerekli onarımı yapmakla yükümlüdür.

Ancak, herhangi bir darbe ve hasar durumunda sorumluluk koleksiyonere ait olacaktır. Böyle durumlarda eser incelendikten sonra gerekli tadilat ve tamirat projesi hazırlanacaktır.

soyut kompozisyon 08 tablosu için Önemli Not:

Eser sahibinin ikincil satış, el değiştirme ve tablonun lokasyonunu değiştirmesi gibi durumlarda kurumumuza bilgi vermesi gerekmektedir.

canvastar_isebanner-01c

teknik analiz

Orta boyutlu olan çalışma ahşap kasaya monte edilen MDF zemine hazırlanmıştır. Önce fresk etkisi verecek geometrik formlar ilave edilmiş ardından doku macunu ile yüzeyde doku çalışması yapılmıştır. Kuruması bittikten sonra tiner ile inceltilmiş yağlı boya dökülerek zemindeki renk geçişleri oluşturulmuştur. Bu işlem her bir katman kuruduktan sonra kompozisyona uygun farklı renklerle tekrarlanmıştır. Böylece, zeminin tasarlanan kompozisyona uygun bir derinlik oluşturması sağlanmıştır. Daha sonra zemin çalışmasının uzunca bir süre tam olarak kuruması beklenmiştir (yaklaşık 10 ila 15 gün). Ardından ana kompozisyon çalışması aşamasına geçilmiştir.

Bu tabloda, önce daha yoğun (tinerle fazla inceltilmemiş) boya dökme tekniği kullanılmıştır. Ancak, her bir rengin dökülme işleminden sonra kuruması beklenmeden değişik aparatlarla hemen müdahale edilip kompozisyonun ana çatısı ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra, üst katmandaki boyaların kuruması için yine yaklaşık (15 ila 20 gün) bekletmeye bırakılmıştır.

En son safhada kompozisyonun detayları ve ışık alanları çalışılmıştır.

soyut kompozisyon 08 tablosu tematik Analiz

Bu çalışma, soyut kompozisyonlar serisinin bir çalışması olarak hazırlanmıştır. Serinin diğer çalışmalarında olduğu gibi bu eserde de, sanatçının kontrolü ve doğaçlama arasındaki denge ve ilişkiler araştırılmıştır. Sanatçının her tablosunda yer alan daire formları, dikey ve yatay uzanımlar ve mikro evrenin salınımlı hareketleri bir aradadırlar. Hem birbirlerini tamamlamakta ve hem de birbirlerini etkilemektedirler. Soğuk renklerin hakim olduğu tabloda kırmızı, sadece tablonun odak merkezindeki siyah karşıtlığı ile birlikte yer almaktadır

peyami-gurel-2016-soyut-kompozisyon-08-hazirlik-01

 

peyami-gurel-2016-soyut-kompozisyon-08-hazirlik-02