İçeriğe geç

Peyami Gürel Özgeçmiş

  Peyami Gürel Özgeçmiş

  1959 yılında İstanbul’da doğdu. İktisat eğitiminin ardından yurtdışında değişik üniversitelerde sanat ve felsefe üzerine araştırmalar yaptı. Yetişkinlik çağlarından itibaren sanat tarihine, felsefeye ve toplumsal bilimlere yoğun bir ilgisi oldu.

  1988 yılında başlayan atölye ve galeri serüveni 1993 yılında kapsamlı bir yapıya kavuştu ve eğitim programları, sergiler ve proje organizasyonları düzenleyen bir merkez haline geldi. Bu merkezin yöneticiliğini yapan sanatçı, resim sanatının yanı sıra geleneksel sanatlarımızın değişik dalları ile yakından ilgilendi. 1996-97 döneminde klasik sanatların topluma sevdirilmesi amacıyla canlı olarak yayınlanan haftalık bir TV programı hazırlayıp sundu. Multimedya ve grafik tasarım alanında seçkin yapımlarda da imzası bulunan sanatçının yurt içinde ve yurt dışında birçok koleksiyonda eserleri bulunmaktadır. Özel ve resmi kurumlarda sanat danışmanlığı yapmış olan sanatçı halen atelyesinde çalışmalarını sürdürmekte ve kurduğu merkezin yöneticiliğini yürütmektedir.

  Peyami Gürel resim çalışmalarının yanı sıra, geleneksel sanatlarımızdan ebru, hat, minyatür, tezhip gibi dallarda araştırmalar yaparak bu alanlarda ürünler vermiş bir sanatçıdır. Üzerinde çalıştığı dallarda öğrenci yetiştirmeye özel bir önem vermektedir. Sanat kariyeri boyunca seyrek olarak kişisel sergi düzenlemeyi kendisine ilke edinmiş ve aynı şekilde az sayıda karma sergiye katılmıştır.

  Sanat ifadesi daha çok ontolojik, varoluşsal boyutlarla ilişkilidir. Kadim geleneklerden beslenmeyi çok önemseyen sanatçının ifadesi daha çok ontolojik, varoluşsal boyutlarla ilişkilidir. Halen İstanbul Maltepe’deki atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

  Sanatçının Gerçekleştirmiş Olduğu Kişisel Sergiler

  1994 Prizren, Yugoslavya
  1996 Taksim Sanat Galerisi, İstanbul
  1997 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Bursa
  2000 Cemal Reşit Rey Sergi Salonu, İstanbul
  2003 GaleriArtist Sergi Salonları, İstanbul
  2008 Cemal Reşit Rey Sergi Salonu, İstanbul
  2009 Floransa Bienali (İtalya)
  2010 Maçkamodern, İstanbul
  2013 Türk Evi Sergi Salonu, New York
  2015 Nishart Sanat Galerisi, İstanbul