Tüm zamanlar için güzellik, zerafet ve derinlik ana eksendir!

Postmodern tavır “Her şey sanat içerir” der. Her ne kadar kendisi sanatın endüstrileşmesine karşı bir tavır olarak çıkmış olsa da bugün gelinen noktada kendisi de karşı çıktığı yola tabi olmuştur. Dolayısıyla postmodernizm, modernleşmeye başlayarak kendini yok etmektedir. Oysa güzelliği ayırt etmek bir ihtiyaçtır ve güzel olanın samimiyeti bütün dönemlerde ortadadır.


Son Tablolar

peyami gürel Lilith için Etüd 03
peyami gürel varlık bilinci 02
peyami gürel Mütevazi ve Hayali Bir Saray Kapısı Tasarımı
Peyami Gürel Soyut Kompozisyon 12
peyami gürel bilim için emeği geçenlere ithaf olunur
peyami gürel birlik ve şahitlik
Peyami Gürel Sonsuz Sayıdaki Sıfatlara
Peyami Gürel lafzai celal kompozisyon 10
peyami gürel talik besmele kompozisyon 07
peyami gürel talik besmele kompozisyon 06
peyami gürel soyut kompozisyon 11
peyami gürel soyut kompozisyon 10