İçeriğe geç

Gültekin Çizgen Hakkında

  Gültekin Çizgen Hakkında

  – –

  Kimileri vardır, hep en önde gözükürler flaşlar onların üzerine patlar, ancak aradan zaman geçtiğinde sadece nostaljik sohbetlerin konusu olarak kalırlar.

  Kimileri de vardır, flaşlar patlasa da patlamasa da onlar öndedirler ve aradan zaman geçtikçe büyürler ve büyürler. Ve referans haline gelirler.

  İşte, dostum Gültekin Çizgen sanat yaşamımızın bu referanslarından biridir.

  Çünkü o, eğitmeyi, gelecek nesillere ciddi bir şeyler bırakmayı, onların hem zihinsel hemde estetik algı düzeylerini geliştirmeyi önemsemiştir. Sanat eğitimi konusunda sayısız girişimi ya başlatmış ya da yanında olma kadirşinaslığını göstermiştir.

  Çünkü o, yeni deneylere ve heyecanlara açık olan gönlü ve becerileri ile değişik sanat dallarına bir sarmaşık gibi uzanmasını bilmiştir. Ancak, bu denemelerinde her bir dalı kendi iç derinliği içerisinde çalışmış ve eklektik deformasyonlardan uzak kalmasını bilmiştir. Resim, cam, takı, illustrasyon, minyatür ve camaltı gibi birbirinden uzak gibi görünen dalları ( ki şu anda hangi farklı dala el atmıştır bilemiyorum ) birarada çalışma dinamizmi ile güzel bir örnek oluşturmaktadır.
  Bu özelliği sayesinde, hem alan derinliğinin alan körlüğüne dönüşmesinin önüne geçebilmiş, hem de bu dalların teknik ve estetik kapasitelerinin yoğurulduğu bir potansiyel oluşturmayı sağlayabilmiştir.

  Ve de o, ülkemizin kültürel miras ve birikiminin değerlendirilmesi konusunda bir nefer gibi çalışmaktadır.
  Kendi toprağını ve tarihini tanımayan, kendi ülkesinin sanat serüveninden bihaber olanların sanat yaşamımıza bir şey katabileceklerine inanmamaktadır. Geleneğini bilmeyenin geleceğini inşa etmesinin mümkün olmadığını iyi bilmektedir.
  Gültekin Çizgen, skolastik bir “yerli ve ulusal” kavrayışının ötesine geçebilmiş, evrensel ve yerel ilişkisini doğru kavramış ve bu konuda ( hem eğitim hemde sanat pratiği ) neler yapılması gerektiğini iyi bilmekte ve yapmaya devam etmektedir.

  Yolun Açık Olsun Değerli Dostum

  Peyami Gürel

  20.06.2008