İçeriğe geç

lafzai celal kompozisyon 04

  peyami gürel lafzai celal kompozisyon 04

  lafzai celal kompozisyon 04

  Boyut: 35 x 42 cm, Tarih: 1997, Teknik, Karton üzeri Guaş ve Altın Varak, Özel Koleksiyon

  teknik analiz

  Orta boyutlu olan çalışma lahor çivit ve yeşil ile boyanmış karton zemin üzerine hazırlanmıştır. Boyamada döküm tekniği kullanılmıştır.

  Kuruduktan sonra aralara uygulanacak şekilde ışıklı alanlar ve altın varak ile hat kompozisyon eklenmiştir.

  lafzai celal kompozisyon 04 tablosu için önemli not

  5846 numaralı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca; Eserin çoğaltım hakları eser sahibine aittir. İzni olmadan hiç bir amaçla (ticari, gayri ticari) çoğaltılamaz. Eser aslının her türlü satış, teşhir ve yeniden satış hakları İstanbul Sanat Evi Tasarım Organizasyon Ltd. Şti’ne aittir. İzni olmadan satılamaz, sergilenemez ve yeniden satışa sunulamaz.

  Hat sanatı

  Hat, sözlükte uzun ve doğru yol, birçok noktaların birbirine bitişerek sıralanmasından meydana gelen çizgi, çizgiye benzeyen şeyler ve yazı” gibi anlamlara gelir.; mastar olarak yazı yazmak manalarına gelir. Çoğul olarak, ekseriya, hutut veya ahtat kullanılır. Hat Sanatı ve Arapça’da çizgi ya da bir satır yazı anlamına gelen hat sözcüğü, bugün Arap harfleriyle yazılmış güzel el yazısı karşılığı olarak kullanılmaktadır.Kûfî, Sülüs, Nesih, Muhakkak, Reyhânî, Tevkî’, Icâze, Ta’lik, Divânî, Celi, Rik’a, Ma’kili dâhil, bin kadar çesidi vardır. Hüsn-ü Hat özellikle İslam kültüründe, yazı ve güzel yazı (hüsnü’lhat, elhattu’lhasen) manalarında kullanılmıştır. Bu isim, estetik kurallara bağlı kalarak, ölçülü, güzel yazma sanatının bir ifadesi olup; sadece İslam yazıları için kullanılan bir tabirdir.Batıda Hüsn-ü Hat (güzel yazı) karşılığında, calligraphy kelimesi kullanılmaktadır.