İçeriğe geç

Muhafazakar Sermaye ve Sanat

    Muhafazakar Sermaye ve Sanat

    – – – – – –

    Muhafazakar Sermaye Sanattaki Boşluğu Doldurabilecek mi ?

    Ayrım yapmak doğru değil

    “Meseleyi, muhafazakar veya modern işadamı ayrımı olarak algılamak yanıltıcı olur. Nice modern işadamları var, son derece muhafazakar, değerlerine bağlı. Nice muhafazakar işadamları var, son derece acımasız, lümpen ve de dindar görünümlü. Mesele, birilerinin sermaye sahibi burjuva olarak sınıf bilinci ve olgunluğuna erişmiş olup olmadığı ile alakalıdır. Önemli olan salt bir sermaye, güç artırımı ve zenginlik değil, bir yaşam tarzına sahip olmaktır. Ülkemizde bu tür bir sermaye grubu henüz oluşumunu sürdürmektedir. Sermayeler el değiştirmekte, hem metropollerde hem de Anadolu’nun büyük şehirlerinde ciddi, yerli, özgün ve uluslararası rekabet için donanımlı bir sermaye kesimi oluşmaktadır. Ticaret, siyaset ve eğitim ve tabii medya iktidar mücadelesinin temel araçlarıdır. Kültür ve sanat ise iktidarın pekiştirilmesinin araçlarıdır. Yani daha yolun başındayız.”