İçeriğe geç

Resim Yolculuğu Türkiye Gazetesi

  Resim Yolculuğu / Ekrem Kaftan

  – 

  Peyami Gürel, uzun yıllar ebru sanatıyla, daha sonra fotoğrafla ilgilenen bir sanatçı. Ancak, son yıllarda daha çok resimde yoğunlaşan Gürel’in bu sanatta da arayışları devam ediyor. Daha çok soyut çalışmalar yapan ve eserlerinin, seyredenler tarafından yorumlanmasını isteyen Gürel’in son sergisi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda açıldı.

  Peyami Gürel, resim sanatında bütün sembolizm tarihinin geçmiş birikimini yansıtmaya çalışıyor.

  Resim Yolculuğu ve 9 ESERLİK SERGİ

  Sanatçı, 9 eserle sınırlı tuttuğu sergisinde vermek istediği mesajı şöyle anlatıyor: “Eserleri yaparken ne düşündüğümü ressam olarak söylemek istemiyorum. İzleyenlerle bir yolculuğa çıkmak istiyorum. Eserleri seyredenler, temayı çözme, kavrama, nüfuz etme çabası içinde, belli semboller bütünlüğünü yakalayabildiler ise onlarla paylaşmayı tercih ediyorum. Eserlerimde genel olarak bir medeniyetler meselesi var. Sembolizm tarihi var. Bu sembolizm tarihindeki ortak kullanım süreçleri var.

  Tabiatı itibariyle bütün bu söylenmek istenen temayı, üzerinde bulunduğumuz kültürel havzanın elemanlarını ve plastik değerlerini, çok iyi özümseyerek onları yeniden üretme eğilimi var. Eserlerde genel olarak birkaç yönlülük mevcut. Medeniyetlerin karşılaşması meselesi var. Pastelliğin arkasındaki sert kontrastlar, sert kontrastların arkasındaki gizlilik ve ışık söz konusu. Eserlerin sınırlı tutulmasının sebebi, tematik olması ve söylenilmek istenenin birbirine iyi bağlanan eserlerle yapılmaya çalışılmasından dolayıdır.”